Защо помагаме?

Заедно в общата кауза

„Запази Доброто“ – мястото, където всички ние обединяваме усилия за една обща кауза. За една по-добра България. За един по-добър свят. За всички нас. Защо помагаме ли? Помагаме, защото вярваме в силата на доброто. Чрез добратата, могат да бъдат променени човешки животи и съдби.

Нашата мисия е да оказваме подкрепа на деца, лишени от родителски грижи, хора с трайни увреждания, самотно живеещи пенсионери и на граждани пострадали вследствие на природни бедствия. Фокусът ни е именно върху най-уязвимите българи.

Нека запазим доброто заедно

Ние сме младежи, но въпреки крехката ни възраст всеки от нас е видял неприятната реалност в България и се убеждаваме всеки ден, че чрез общи усилия и запазване на доброто у хората, имаме възможността да внесем малко щастие и топлота в сърцата на нуждаещите се.

Ако вижданията ни се доближават до твойте, ще се радваме да се присъединиш към нас. Нека заедно да Запазим Доброто.